Popis druhů

Nejbohatším ptačím řádem jsou pěvci s více než 5.000 druhy. Pro zajímavost všech ostatních ptáků je kolem 4.000 druhů. Druhým nejpočetnějším řádem jsou papoušci, kterých je zhruba 350 druhů a poddruhů. Žijí přibližně mezi 40° severní šířky (zhruba úroveň severu Afriky) a 45° jižní šířky (Ohňová země v Jižní Americe) a krom Antarktidy a Evropy obývají všechny kontinenty. Tyto údaje se týkají původní vlasti papoušků, protože v současnosti se už v některých evropských zemích rozšířily ve volné přírodě do té míry, že například v Německu jsou alexandři malí od roku 1999 uváděni jako domácí druh. Mimo alexandry žijí v Evropě ve volné přírodě i populace amazoňanů, mníšků a dalších papoušků.